bb@blauwschaap.com
tel.: +31-(0)652172276

Datenschutzerklärung (NL)

Bed & Breakfast Blauwschaap

In het kader van de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, met name in het kader van de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geldt als verantwoordelijke:

Ulrike Steppen

Rechten van de betrokkene

Door contact op te nemen met de hier genoemde verantwoordelijke voor databescherming kan de betrokkene te allen tijde volgende rechten laten gelden:

  • toegang krijgen tot de op hem betrekking hebbende gegevens en de verwerking ervan (art. 15, AVG),
  • rectificatie van onjuiste gegevens (art. 16, AVG),
  • verwijdering van bij ons opgeslagen gegevens (art. 17, AVG),
  • restrictie van de gegevensverwerking, mits wij de betreffende gegevens op grond van wettelijke verplichtingen nog niet mogen wissen (art. 18, AVG),
  • bezwaar maken tegen de verwerking van op hem betrekking hebbende gegevens door B&B Blauwschaap (art. 21, AVG) en
  • gegevensoverdraagbaarheid, mits de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens of een contract met ons heeft afgesloten (art. 20, AVG).

Als de betrokkene toestemming voor de verwerking van zijn gegevens heeft gegeven, mag hij deze toestemming te allen tijde intrekken.

De betrokkene heeft het recht bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in te dienen.

Informatie over de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens en de bezwaarprocedure https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Verzamelen van algemene informatie bij het bezoeken van onze website

Aard en doeleinden van de gegevensverwerking:

Bij het oproepen van onze website, zonder dat de betrokkene zich expliciet registreert of op een andere manier informatie verstrekt, worden automatisch algemene gegevens verzameld. Deze algemene gegevens (server logfiles) zijn bijvoorbeeld: type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, domeinnaam van je internet provider, je IP-adres en soortgelijke informatie.

Deze worden met name voor de volgende doeleinden verwerkt:

  • een feilloze weergave van de website veiligstellen,
  • een goede werking van onze website garanderen,
  • veiligheid en stabiliteit van het systeem evalueren,
  • onze website optimaliseren.

We gebruiken je gegevens niet om je identiteit te achterhalen. Tot het subject herleidbare gegevens gebruiken wij hooguit in geanonimiseerde vorm voor statistieke doeleinden om onze website en de daarmee gemoeide techniek te optimaliseren.

Rechtsgrondslag en rechtmatig belang:

De gegevens worden overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f van de AVG op basis van ons rechtmatig belang bij de verbetering van stabiliteit en functionaliteit van onze website verwerkt.

Ontvanger

Ontvanger van de persoonsgegevens zijn evt. technische dienstverleners die als verwerker zorg dragen voor de exploitatie en het onderhoud van onze website.

Doorgifte aan derde landen:

De verzamelde gegevens worden niet aan derde landen vertrekt..

Duur van de verwerking:

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer nodig zijn om het doel van de verzameling te bereiken. Bij informatie die ertoe dient de website beschikbaar te stellen komt dit tijdstip altijd overeen met het einde van de desbetreffende online sessie.

Beschikbaarstelling verplicht of noodzakelijk:

Het is noch wettelijk noch contractueel verplicht om eerder genoemde persoonsgegevens beschikbaar te stellen. Echter kunnen de dienstverlening en de functionaliteit van de website zonder het IP-adres niet gegarandeerd worden. Bovendien kunnen enkele diensten en services niet of alleen beperkt beschikbaar zijn. Daarom is een verweer uitgesloten.

Contactformulier

Aard en doeleinden van de gegevensverwerking:

De door jouw als websitebezoeker ingevoerde persoonsgegevens worden bij ons voor communicatiedoeleinden opgeslagen. Daarvoor is de opgave van een geldig e-mailadres en jouw naam noodzakelijk. Daarmee kunnen wij de aanvraag beoordelen en vervolgens doeltreffend erop reageren. Het invoeren van verdere gegevens is optioneel.

Rechtsgrondslag

De bij het contactformulier ingevoerde gegevens worden overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f van de AVG op basis van een rechtmatig belang verwerkt

Door het beschikbaar gestelde online contactformulier willen we het jou als bezoeker mogelijk maken om zonder veel moeite contact met ons op te nemen. Je gegevens worden bij ons opgeslagen om je aanvraag te verwerken en evt. aansluitende vragen te beantwoorden.

Bij een offerteaanvraag verwerken wij de gegevens uit het contactformulier om op verzoek van de betrokkene precontractuele maatregelen te nemen (art. 6 lid 1 sub b, AVG).

Ontvanger:

Ontvanger van de persoonsgegevens zijn evt. verwerkers.

Doorgifte aan derde landen:

De verzamelde gegevens worden niet aan derde landen vertrekt.

Duur van de verwerking:

Persoonsgegevens worden uiterlijk 6 maanden na de verwerking van de aanvraag gewist.

Indien er een contract wordt gesloten, houden wij ons aan de wettelijk bepaalde bewaartermijnen waarna we de betreffende gegevens wissen.

Beschikbaarstelling verplicht of noodzakelijk:

Het beschikbaar stellen van je persoonsgegevens gebeurt op vrijwillige basis. We kunnen je aanvraag echter alleen bewerken als je ons je naam, je e-mailadres en de reden van de contactopname mededeelt.
Gebruik van script bibliotheken (Google Webfonts)

Gebruik van script bibliotheken (Google Webfonts)

Onze content moet in alle browsers correct en visueel aantrekkelijk worden weergegeven. Daarom gebruiken wij op deze website „Google Web Fonts“ van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hierna genoemd „Google“) om lettertypes af te beelden.

Verdere informatie over Google Web Fonts is beschikbaar op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

SSL-versleuteling

Om de persoonsgegevens bij het verzenden te beschermen gebruiken wij de meest actuele en geavanceerde versleutelingstechnieken (bijv. SSL) via HTTPS.

Informatie over het recht van bezwaar volgens art. 21 AVG

Individueel recht van bezwaar

De betrokkene heeft het recht te allen tijde op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van art. 6, lid 1, sub f van de AVG (verwerking van gegevens in het kader van gerechtvaardigde belangen) van persoonsgegevens; dit geldt ook voor een „profilering” volgens art. 4 lid 4, AVG dat met deze bepaling samenhangt.

Maakt de betrokkene bij ons bezwaar, zullen wij diens persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij als voor de verwerking verantwoordelijke dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene.

Ontvanger van een bezwaar

Uli Steppen
Beulakerweg 75
8355 AC Giethoorn (Overijssel, Niederlande)

Veranderingen van de bepalingen betreffende gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen, zodat deze steeds aan de juridische vereisten voldoet of om veranderingen van onze diensten in de privacyverklaring weer te geven, bijvoorbeeld in het geval van nieuw gelanceerde dienstverleningen. Bij een herhaald bezoek van onze website geldt dan ook de nieuwe privacyverklaring.

Vragen richten aan de verantwoordelijke voor databescherming

Bij vragen over de bescherming van persoonsgegevens kun je een e-mail sturen aan of direct contact opnemen met de verantwoordelijke voor databescherming van B&B Blauwschaap:

Uli Steppen
Beulakerweg 75
8355 AC Giethoorn (Overijssel, Niederlande)

Deze privacyverklaring is met behulp van activeMind AG (experts voor externe verantwoordelijke voor databescherming) opgesteld (versie #2020-09-30).

Beschikbaarheid checken

Aankomst:

Vertrek:

[string_chosen_admin_search_type]

Abreise:

Volwassenen:

Kinderen:

 

 

Zoeken ...

×
Select accommodation 1

Select accommodation 2

Select accommodation 3

Select accommodation 4

Select accommodation 5

Vul uw gegevens in

Mogelijke korting

Als je een korting code hebt, vul die dan in het veld beneden in en klik op toepassen. Klik hier om de mogelijke korting codes te zien.

 

 

Tragen Sie bitte eine Couponcode ein

 

De totale prijs is  

Er is geen actieve betalingsgateway. Activeer ten minste één gateway in de HBook instellingen (Hbook > Betaling)

Even geduld...

Controleer alsjeblieft jouw boekingsgegevens voordat je op Nu boeken klikt.

 

© Bed & Breakfast Blauwschaap, Giethoorn